Testování

[vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=“typography-class“]

Alergie na kovy – možná příčina zdravotních problémů

Lidé s hypersenzitivitou na kovy mohou mít mnoho symptomů spojených s abnormální aktivitou imunitního systému včetně chronické únavy, bolestí svalů a kloubů, snížení kognitivních schopností, depresí, bolestí hlavy, fibromyalgií anebo kožními vyrážky. MELISA je vědecky ověřený a klinicky validovaný krevní test, který detekuje alergii typu IV na různé druhy kovů jako je rtuť, zlato, paladium a titan.(1)

Proč používat MELISU?

Vystavení kovům v zubních výplních a korunkách, chirurgických implantátech, kloubních protézách a také znečištěné životné prostředí může u citlivějších jedinců vést ke zdravotním problémům (pokud způsobí alergickou reakci). MELISA dokáže identifikovat ty, u kterých se mohou projevovat nežádoucí účinky způsobené expozicí kovům. Test zobrazuje, které kovy budou imunitním systémem tolerovány a u kterých se projeví imunitní reakce. Tato informace může být užitečná před chirurgickým anebo zubním zákrokem pro výběr optimálního typu materiálu, které bude tělo tolerovat.

Vysoká míra úspěchu

V klinických studiích zaznamenalo 76 % pacientů s chronickou únavou zlepšení zdravotního stavu po odstranění zubních plomb, které obsahovaly alergenní kovy, jak bylo identifikováno pomocí MELISA testu (2). Další studie u pacientů s autoimunitními nemocemi ukázali, že u 71% pacientů s pozitivní odpovědí na MELISU se stav zlepšil po odstranění výplní (3). V jiné studii byli pacienti s fibromyalgií pomocí MELISY testováni na alergie na kovy. Pokud snížili svoji expozici kovům, které u nich byly označeny za problematické, byly zaznamenány významné zdravotní benefity.
50% pacientů již nenaplňovalo kritéria pro diagnózu fibromyalgie a zbylých 50% udávalo zlepšení jejich symptomů.(4)

Alergie vs. toxicita

MELISA měří reakci imunitního systému na specifické kovy, neměří hladinu kovů v těle. Jiné testy, jako analýza vlasů, kvantifikují vyloučené anebo současné hodnoty rtuti a jiných kovů, ale tyto jsou obvykle pod oficiálním bezpečnostním limitem. Pro hypersenzitivní jedince nemusí být žádná hodnota “bezpečná”, i stopové množství může vyvolat symptomy, pokud imunitní systém zareaguje (5). Tato reakce bude přetrvávat až do odstranění zdroje projevů.

Alergie na kovy a ortopedie

Alergie na kovy je dobře zdokumentovaný faktor selhání implantátů. Důležitost testování alergií u citlivých pacientů je uznávána výrobci implantátů, ale také chirurgy. Počet pacientů s implantáty trpících hypersenzitivitou na kovy je výrazně vyšší oproti běžné populaci, a ještě vyšší u těch, u nichž tato zařízení selhávají(6). Studie ukazují, že testy na bázi blastické transformace lymfocytů se více hodí na diagnostiku možné citlivosti na kovy u pacientů s implantáty než tradiční epikutánní testy (7). Hypersenzitivní reakce související s implantáty jsou zprostředkované senzitizovanými T buňkami a vztah mezi kožní hypersenzitivitou a systemickou hypersenzitivitou je špatně ohraničený. Nedostatek standardizace, subjektivní hodnocení a dráždivé reakce též přispívají k nižší spolehlivosti.

MELISA je zvlášť užitečná v diagnostikování alergie na titan

Na základě výsledků Mayo clinic nebyly zjištěny žádné pozitivní reakce na titan za víc než dekádu testování pomocí kožních náplastí navzdory mnoha publikovaným případům alergie na titan (8). Ve studii z roku 2006 bylo testováno pomocí MELISY 56 symptomatických pacientů vystavených titanu skrz zubní implantáty. 21 (37.5%) z 56 testovaných pacientů mělo pozitivní výsledek na titan. Naopak při testování pomocí kožních náplastí byli všichni pacienti negativní. Následné odstranění titanových implantátů u hypersenzitivních pacientů prokázalo pozoruhodné zlepšení (9). Je důležité brat v úvahu, že stopy jiných kovů, jako například nikl a hliník, naleznete dokonce i u komerčně čistého titanu, do kterého se dostávají při výrobním procesu. (5, 10).

Poslední studie uvádějí, že alergie na složky v kostním cementu (11, 12) můžou být faktorem ovlivňujícím selhání kloubů. MELISA dokáže testovat některé složky kostního cementu a na základě toho prokazovat hypersenzitivitu jedinců.

Další použití

Lymská borelióza: MELISA est je klinicky ověřený na diagnostiku lymské boreliózy (13). Tento test je obzvlášť užitečný nástroj v diagnostikování boreliózy u serologicky a klinicky nejasných případů.(14)

Lepek: Další uplatnění MELISA testu je v prosazování diagnostiky neceliakální glutenové senzitivity.

Jak MELISA test funguje

MELISA testuje pacientovy bílé krvinky vůči souboru podezřelých alergenů na základě lékařské a zubní historie pacientů. Reakce je měřená dvěma odlišnými metodami: absorpcí radioisotopů rozdělením lymfocytů a vyhodnocováním mikroskopem. Výsledky testu ukazují sílu reakce pomocí stimulačního indexu a uvádí nejběžnější zdroje alergenů.

Jak se nechat otestovat

Před samotným testováním je užitečné zjistit, kterým kovům je momentálně pacient vystaven. K tomu slouží tzv. pre-test dotazník. Krevní vzorek může být zaslán do jakékoli laboratoře s MELISA licencí, pokud dorazí do 48 hodin (ideálně 24h). Krev by měla být skladována při pokojové teplotě a zaslána ve speciálních, laboratoří poskytovaných, zkumavkách. Množství požadovaného krevního vzorku závisí na počtu testovaných antigenů. Pokud chcete testovat 10 kovů, budete potřebovat 36 ml krve anebo 4 velké zkumavky. Steroidy nebo jiné imunosupresivní léky mohou ovlivnit výsledek testů stejně jako probíhající systemické infekce (Stafylokok atd).

Reference

1. Valentine-Thon E, Schiwara HW. Validity of MELISA for metal sensitivity testing. Neuroendocrinology Letters 2003;24(1/2):5764. Article
2. Stejskal V, et al. Metal-specific lymphocytes: biomarkers of sensitivity in man. Neuroendocrinology Letters 1999; 20:289-298. Article
3. Prochazkova J. Sterzl I, Kucerova H, Bartova J, Stejskal V, The beneficial effect of amalgam replacement on health in patients with autoimmunity. Neuroendocrinology Letters 2004;25(3):211-218. Article
4. Stejskal V, Ockert K, Bjørklund G. Metal-induced inflammation triggers fibromyalgia in metal-allergic patients. Neuroendocrinology Letters 2013;34(6):559-65. Article
5. Harloff et al. Titanium allergy or not? “Impurity” of titanium implant materials. Health 2010(2);4;306-310 Article
6. Hallab N, Merritt K, Jacobs, J. Metal sensitivity in patients with orthopedic implants. The Journal of Bone and Joint Surgery 2001;83:428. Abstract
7. Hallab NJ, Anderson S, Stafford T, Glant T, Jacobs JJ. Lymphocyte responses in patients with total hip arthroplasty. J Orthop Res. 2005;23(2):384-91. Abstract
8. Davis M et al. Patch testing with a large series of metal allergens: findings from more than 1,000 patients in one decade at Mayo Clinic. Dermatitis 2011;22(5):256-71. Abstract
9. Müller K, Valentine-Thon E. Hypersensitivity to titanium: Clinical and laboratory evidence.
Neuro Endocrinol Lett 2006; 27(Suppl 1):31-35. Article
10. Schuh A, Thomas P, Kachler W, Göske J, Wagner L, Holzwarth U, Forst R. [Allergic potential of titanium implants]. Orthopade 2005;34(4):327-8, 330-3. Abstract
11. Thomas P. et al. Allergy towards bone cement. Orthopade 2006;35(9):956, 958-60. Abstract
12.Thomas B. et al. High frequency of contact allergy to implant and bone cement components, in particular gentamicin, in cemented arthroplasty with complications: usefulness of late patch test reading. Contact Dermatitis 2015;73(6):343-9. Abstract
13. Valentine-Thon E, Ilsemann K, Sandkamp M. A novel lymphocyte transformation test (LTT-MELISA) for Lyme borreliosis.Diagn Microbiol Infect Dis 2007;57:27-34. Article
14. Puri B, Segal D, Monro J. Diagnostic use of the lymphocyte transformation test-memory lymphocyte immunostimulation assay in confirming active Lyme borreliosis in clinically and serologically ambiguous cases.Int J Clin Exp Med 2014;7(12):5890-5892. Article[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]